Wij zijn altijd blij met hulp!

Hieronder vindt je een aantal concrete manieren om te helpen of bij te dragen aan de stichting. Alvast hartelijk dank!

Timmerhout voor ’t Swieneparredies

Stichting ’t Swieneparredies moest door omstandigheden plots verhuizen, maar heeft gelukkig een nieuwe locatie gevonden. We hebben dringend behoefte aan bouwmateriaal om onze nederzetting te voltooien om te zorgen dat de hoogstnodige zaken voor mens en dier in de loop van volgend jaar gerealiseerd zijn. Hout is voor de bouw van toegangspoortjes, aftimmeren werkplaats en afbouwen buitenverblijven varkens.

NLdoet.

We doen dit jaar ook weer mee met NLdoet:

Donateur worden

Iedere bijdrage is welkom.
Als kleine stichting hebben we helaas nog geen nieuwsbrieven etc.

LET OP! we zijn overgestapt naar ABN-AMRO:
NL81 ABNA 0471 8466 78 t.n.v. Stichting ’t Swieneparredies

Oude onderstaande rekening blijft actief zolang niet alle donateurs etc. zijn overgestapt.

Rekeningnummer Triodos Bank: NL08 TRIO 0197 7515 63
t.n.v. Stichting ’t Swieneparredies

Stichting ‘t Swieneparredies heeft de ANBI-Status

Giften zijn dan onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Adopteer een varken

Een aantal van onze varkens zijn geadopteerd,
ze worden financieel ondersteund door donateurs.
Voor een klein varken kost onderhoud ongeveer 20 euro per maand, voor een groot varken 50 euro.

Je kunt dat natuurlijk ook samen met anderen, of als bedrijf doen.

Sponsor periode is geheel verblijvend, stop je met het overmaken van het maandelijkse bedrag, dan komt het varken vrij voor andere gegadigden.

Bezoek ‘t Swieneparredies

Wij zijn blij met uw bezoek. Kom ontdekken!

Vier verjaardag, familiedag etc. tussen de varkens.

Wilt u uw verjaardag of andere speciale gelegenheid vieren op een bijzondere locatie? Vier het tussen en met de varkens. Voor meer informatie neemt u contact met ons op!

Inzamelen kleding

We hebben een kledingcontainer bij de weg staan van DierenLot
Opbrengst komt geheel ten goede aan ‘t Swieneparredies.